loading

W związku z pandemią koronawirusa, laboratorium zawiesza realizację pozostałych badań (pod kątem predyspozycji, nietolerancji oraz ryzyka chorób) - do odwołania.

Poznaj Geneme

GeneMe Sp. z o.o. to firma zajmująca się wykonywaniem badań genetycznych we własnych laboratoriach dysponujących sprzętem do wszystkich najbardziej popularnych technik biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej. Cały proces począwszy od momentu przyjęcia próbki do laboratorium poprzez proces badania, aż do sporządzenia raportu i bankowania DNA wykonywany jest bezpośrednio przez GeneMe przy zachowaniu wszelkich normy pracy z materiałami biologicznymi oraz wytycznych dobrej praktyki laboratoryjnej.

W przypadku analiz genetycznych stosujemy metodę real-time PCR. Polega ona na powieleniu specyficznych sekwencji DNA (fragmentów badanych genów), a następnie wykorzystując sondy DNA określany jest wariant genetyczny. Metodyka ta umożliwia nam szybką analizę badanej próbki DNA. Każda z sekwencji powielana jest w oddzielnej reakcji, przez co możliwe jest tworzenie dowolnych pakietów badań genetycznych jak i ciągłe poszerzanie oferty.

GeneMe znajduje się na liście laboratoriów COVID-19 publikowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Realizuje badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą RT- real time PCR, których wiarygodność została potwierdzona przez Państwowy Zakład Higieny. Badania wykonywane są przy użyciu zarejestrowanych i wprowadzonych do obrotu, certyfikowanych zestawów diagnostycznych opracowanych przez naszą firmę. Testy posiadają certyfikacją CE oraz IVD i są zgodne z wytycznymi WHO.